Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu objavljen je u Narodnim novinama br. 3/18., stupa na snagu 11. siječnja 2018. godine.