Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

Datum objave: 09.07.2018, misljenja.hr
Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin objavljena su u Narodnim novinama br. 60/18., stupaju na snagu 14. srpnja 2018. godine. Ovim Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin posebno se uređuje opis terminala za ukapljeni prirodni plin, razvoj, građenje i održavanje terminala za UPP, upravljanje terminalom za UPP, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja terminala za UPP, rezervacija i korištenje kapaciteta terminala za UPP, mjerna pravila i pravila raspodjele, objava podataka i razmjena informacija, naknada štete i pravila prodaje UPP-a ili prirodnog plina korisnika terminala za UPP u otvorenom postupku.
Sastavni dio ovih Pravila su Prilog I. Opći uvjeti korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin i Prilog II. Politika raspodjele prirodnog plina.
Ova Pravila dužan je primjenjivati operator terminala za UPP, korisnik terminala za UPP kao i ostali energetski subjekti, odnosno sudionici na tržištu plina koji namjeravaju postati korisnici terminala za UPP. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice