Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

Datum objave: 23.02.2018, misljenja.hr

Posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti.
Godišnjim dohotkom na koji se primjenjuje ovaj poseban postupak smatra se ukupan dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim ostvaren u poreznom razdoblju.

Poseban postupak se ne primjenjuje na:
1. porezne obveznike koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu,
2. Porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili samo:
a) dohodak od imovine i imovinskih prava koji se ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga
b) dohodak od kapitala,
c) dohodak od osiguranja,
d) drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa,
e) drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena i
f) dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.
3. Porezne obveznike za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovu ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju, odnosno porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporezivi dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik, ako mu je Zakonom o porezu na dohodak propisana obveza izvješćivanja, nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću.

Porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak, ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom o porezu na dohodak, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka te podacima o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja, mogu do 28. veljače 2018. godine za 2017. godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku te istom priložiti vjerodostojne isprave.
Jednako mogu postupiti i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu te porezni obveznici – nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.
Porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka (porezni obveznici koji na poreznoj kartici nemaju upisane podatke o uzdržavanim članovima uže obitelji i/ili djeci, stupnju i vrsti utvrđene invalidnosti i/ili prebivalištu na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupne prema posebnom propisu i području Grada Vukovara i/ili podatke o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja), mogu do 28. veljače 2018. godine za 2017. godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu poreznog obveznika obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH ako žele iskoristiti svoja  prava propisana Zakonom o porezu na dohodak te istom priložiti vjerodostojne isprave, u kojem slučaju će se na te porezne obveznike primijeniti poseban postupak uzimajući u obzir podatke navedene u obrascu.

  • Detaljnije za pretplatnike (link).

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice