Porezna uprava objavila je na svojoj Internet stranici Obavijest za porezne obveznike glede pomicanje roka za dostavu izvješća po državama (Country by Country Report - CbCR).
​U toj se obavijesti navodi da su krajnja matična društva skupine multinacionalnih poduzeća čiji ukupni konsolidirani prihod skupine u prethodnoj poreznoj godini prelazi kunski iznos od 750 milijuna eura, koji su u svrhu oporezivanja rezidenti Republike Hrvatske,  bila u obvezi za  porezno razdoblje koje počinje 1. siječnja 2016. Poreznoj upravi dostaviti izvješće po državama putem portala ePorezna do 31. prosinca 2017.
Međutim, budući da je pristup portalu ePorezna bio u fazi završnog testiranja rok za dostavu izvješća po državama za 2016. pomaknut je na datum 28. veljače 2018. Detaljnije o obveznicima dostave pogledajte ovdje. Nadalje, Porezna uprava obavještava obveznike dostave izvješća po državama (Country by Country Report), a u skladu sa Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine br. 115/16. i 130/17.) te Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Narodne novine br. 18/17.) da je u produkciji i nova verzija aplikacije koja omogućava podnošenje MNP-CbCr obrasca „Izvješće ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.