Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Podnošenje Obrasca PD-PO je do 15. siječnja 2019. godine

Datum objave: 08.01.2019, misljenja.hr

Neprofitne pravne osobe i organizacije, primjerice udruge (sportska društva, sportski klubovi, kulturno umjetnička društva, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture) i njihovi savezi, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije, sindikati, komore, vjerske zajednice, političke stranke, turističke zajednice i sl., koje obavljaju određenu oporezivu gospodarsku djelatnost mogu osnovicu poreza na dobit utvrditi u paušalnom iznosu pod propisanim uvjetima.

Godišnji porez u paušalnom iznosu utvrđuje Porezna uprava rješenjem, a primjenjuje se porezna stopa od 12% na godišnju paušalnu osnovicu poreza na dobit kako slijedi:
1. od 12.750,00 kuna ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti do 85.000,00 kuna,
2. od 17.250,00 kuna ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,
3. od 22.425,00 kuna ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna,
4. od 34.500,00 kuna ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna,
5. od 45.000,00 kuna ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji prihod od gospodarske djelatnosti iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

Razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat utvrđuje se na temelju izvješća, Obrasca PD-PO Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu.
Obrazac PD-PO podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 15 siječnja 2019. godine za 2018. godinu.

Razlika godišnjeg paušalnog poreza uplaćuje se s danom podnošenja ovog izvješća.

Kada se temeljem ovog izvješća utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalne osnovice poreza na dobit, nadležna ispostava Porezne uprave prema sjedištu poreznog obveznika ukinut će već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos godišnje paušalne osnovice poreza na dobit, iznos godišnjeg i mjesečnog paušalnog poreza na dobit te rokovi plaćanja paušalnog poreza na dobit.
Ako je temeljem ovog izvješća utvrđena razlika za povrat, više plaćeni paušalni porez na dobit za proteklo porezno razdoblje vraća se na njegov zahtjev ili mu se uračunava u obvezu za iduće porezno razdoblje.

Porezna uprava može ukinuti rješenje o paušalnom oporezivanju na temelju obavljenog nadzora i/ili prikupljenih podataka o ostvarenim prihodima i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dobit kao i za ostale porezne obveznike, ako utvrdi da je porezni obveznik ostvario prihode iznad propisanog iznosa.
Ako se tijekom poreznog razdoblja prema evidenciji o prihodima po osnovi obavljanja oporezive djelatnosti ostvari prihod veći od propisanog, porezni obveznik o tome treba izvijestiti Poreznu upravu u roku od osam dana.
U tom se slučaju odmah prelazi na utvrđivanje porezne osnovice prema računovodstvenim propisima kao razlike prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice