Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Podjela pretporeza i priznavanje pretporeza

Datum objave: 04.12.2018, misljenja.hr

Još uvijek nemate pretplatu na MIŠLJENJA.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 33,33 kn mjesečno, a više o našim pretplatama pogledajte klikom miša ovdje!


Propisana je obveza podjele pretporeza ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza. U tom se slučaju može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza.
Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i obavljene usluge za koje je dopušten odbitak pretporeza, a koji se ne može izravno pripisati tim isporukama na temelju knjigovodstvene i druge dokumentacije, određuje se na godišnjoj razini kao razmjerni dio koji se može odbiti, odnosno kao postotak.
Iznimno, porezni obveznik može dio pretporeza koji može odbiti utvrđivati odvojeno za svaki dio svog poslovanja, ali uz uvjet da vodi odvojeno knjigovodstvo i da o tome prethodno obavijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave. Nadležna ispostava Porezne uprave se izvještava 15 dana prije početka razdoblja oporezivanja u kojem započinje primjenjivati ovaj način podjele pretporeza, dakle do 16. prosinca 2018. godine za 2019. godinu. Porezni obveznik mora primjenjivati izabrani način odbitka pretporeza najmanje 2 kalendarske godine o čemu nadležna ispostava Porezne uprave donosi rješenje. Ako porezni obveznik želi promijeniti izabrani način utvrđivanja odbitka pretporeza, također o tome mora izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije 15 dana prije početka kalendarske godine u kojoj počinje primjenjivati postotak za razmjerni odbitak pretporeza, do 16. prosinca 2018. godine za 2019. godinu.

Propisano je da porezni obveznik može odbiti pretporez za isporuku dobara ili usluga, ako su is­punjeni sljedeći uvjeti:

  • odbitak pretporeza nije isključen Zakonom o porezu na dodanu vrijednost,
  • ima račun u vezi s isporukom dobara i usluga, izdan u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, osim u slučaju uvoza,
  • da za uvezena dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omo­gućeno njegovo izračunavanje,
  • kada je obvezan platiti PDV temeljem prijenosa porezne obveze,
  • da iznos obveze PDV-a, kao i sve podatke potrebne za obračun PDV-a na stjecanje dobara unutar Europske unije iskaže u prijavi PDV-a i da ima račun,
  • kod plaćenog predujma pretporez može odbiti ako je primljen račun izdan u skla­du s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Dalje, porezni obveznici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga imaju pravo na odbitak pretporeza ako im je isporuka obavljena u svrhe njegove gospodarske djelatnosti.

Pretporez je iznos PDV-a koji porezni obveznik treba platiti ili je plaćen u Republici Hrvatskoj pri uvozu i iznos PDV-a koji je plaćen za primljenu uslugu temeljem prenesene obveze za PDV na primatelja. Ovdje u smislu „platiti“ nije nužno potreban novčani tijek plaćanja.

Porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u razdoblju oporezivanja u kojem je primio dobro ili su mu obavljene usluge za što ima račun sa svim propisanim elementima. Jednako tako, određen je slučaj ako porezni obveznik zaračuna iznos PDV-a viši od onoga koji duguje prema Zakonu, primatelj nema pravo na odbitak više zaračunanog iznosa PDV-a.

Detaljnije za pretplatnike u „Može Vas zanimati“ niže.

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice