Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Online podnošenje ZPP-DOH i INO-DOH obrazaca

Datum objave: 06.02.2018, misljenja.hr

Ministarstvo financija, Porezna uprava objavilo je priopćenje: Proširenje usluga e-porezne za građane - online podnošenje ZPP-DOH i INO-DOH obrazaca.

Dio ovog priopćenja prenosimo u nastavku:

Od ove godine u sustav e-porezne uvedena je mogućnost podnošenja ZPP-DOH obrasca, sukladno Zakonu o prorezu na dohodak, odnosno njegovim odredbama koje se odnose na podnošenje godišnje prijave navedenog poreza.

Ako porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak žele iskoristiti propisana prava, a Porezna uprava ne raspolaže podacima za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka i/ili podacima za uvećanje osobnog odbitka, tada mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu putem e-porezne ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac ZPP-DOH za priznavanjem prava u posebnom postupku. Porezna uprava, nakon zaprimanja Zahtjeva, provest će postupak provjere i ako može sama, putem dostupnih podataka, utvrditi opravdanost (npr. priznavanje djeteta kao uzdržavanog člana koji nije bio upisan u Obrascu PK tijekom godine ili dijete je npr. rođeno 15.2, a upisano je u Obrascu PK s 1.3., te porezni obveznik ima pravo na uvećanje osobnog odbitka i za mjesec veljaču) uzet će u obzir navedene podatke u posebnom postupku. U slučaju potrebe dodatnog dokazivanja, a kada vjerodostojne isprave nisu dostavljene ili je potrebno provesti dodatno dokazivanje, Porezna uprava pozvat će poreznog obveznika radi dodatnog dokazivanja činjenica navedenih u Obrascu ZPP-DOH.

Na isti način mogu postupiti i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, te porezni obveznici nasljednici koji su u obvezi podnošenja godišnje porezne prijave u ime umrle osobe. Za porezne obveznike koji su dohodak ostvarili u ili iz inozemstva u posebnom postupku uzet će se u obzir podaci iz dostavljenog Obrasca INO-DOH, koji je također moguće podnijeti i putem e-porezne, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu ili podataka iz dostavljenih (tijekom godine) Obrazaca JOPPD. Ako do navedenoga roka tuzemni poslodavac, odnosno sam porezni obveznik iz opravdanih razloga ne posjeduje podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a isti se želi uračunati u tuzemnu poreznu obvezu, o tome je tuzemni poslodavac (putem Obrasca INO-DOH) ili porezni obveznik (putem Obrasca INO-DOH ili ZPP-DOH) dužan izvijestiti Poreznu upravu i naknadno dostaviti podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrazac INO-DOH potpisuje se elektroničkim potpisom korištenjem digitalnih certifikata izdanih od FINA-e ili certifikata na elektroničkoj osobnoj iskaznici (AKD), dok se ZPP-DOH može slati s vjerodajnicama sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) minimalne sigurnosne razine 3, a sustavu se pristupa putem poveznice https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Pocetna.aspx ili odabirom usluga ePorezne na portalu e-Građani https://pretinac.gov.hr/.

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice