Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika DP-a te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S 1.1.-30.06.2018.

Datum objave: 09.07.2018, misljenja.hr

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. može se preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže.

Pregled financijskih izvještaja po skupinama obveznika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.

Obveznik

Financijski izvještaji

Rok predaje

Predaja

proračunski korisnici državnog proračuna

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
 • Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

do 10. srpnja 2018.

 • FINA-i
 • nadležnom razdjelu

razdjeli državnog proračuna

Konsolidirani izvještaj

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
 • Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

do 20. srpnja 2018.

 • FINA-i

proračunski korisnici proračuna JLP(R)S

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
 • Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

do 10. srpnja 2018.

 • FINA-i
 • nadležnoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
 • Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

do 10. srpnja 2018.

 • FINA-i

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Konsolidirani izvještaj

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
 • Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

do 20. srpnja 2018.

 • FINA-i

izvanproračunski korisnici državnog proračuna

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)
 • Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

do 20. srpnja 2018.

 • FINA-i

izvanproračunski korisnici proračuna JLP(R)S

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS)

do 20. srpnja 2018.

 • FINA-i


Svi obveznici sastavljanja financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. za navedeno razdoblje sastavljaju i Bilješke koje ne predaju FINA-i.

Sadržaj:
I.  Popunjavanje Referentne stranice
II. Popunjavanje Obrasca: PR-RAS
III. Knjigovodstvene evidencije provođenja projekta „Zaželi - Program zapošljavanja žena" kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
IV. Bilješke
V. Obvezna Bilješka - Izvještaj jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini
VI. Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
VII. Vijeća nacionalnih  manjina i mjesna samouprava
VIII. Obavijest o načinu podnošenja upita
IX.  Financijski izvještaji,  rokovi i način predaje

 

Dokumenti za preuzimanje:
Okruznica o sastavljanju i predaji fin.izvjestaja proracuna, pror. i izvanpror. korisnika za I-VI 2018.pdf

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice