Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika DP-a te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S 1.1.-30.06.2018.

Datum objave: 09.07.2018, misljenja.hr
Okružnica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. može se preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže. Pregled financijskih izvještaja po skupinama obveznika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. Obveznik Financijski izvještaji Rok predaje Predaja proračunski korisnici državnog proračuna Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS) Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) do 10. srpnja 2018. FINA-i nadležnom razdjelu razdjeli državnog proračuna Konsolidirani izvještaj Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS) Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) do 20. srpnja 2018. FINA-i proračunski korisnici proračuna JLP(R)S Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS) Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) do 10. srpnja 2018. FINA-i nadležnoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS) Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) do 10. srpnja 2018. FINA-i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Konsolidirani izvještaj Izvještaj o prihodima i rashodima ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice