Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

Datum objave: 02.07.2018, misljenja.hr

Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori objavljena je u Narodnim novinama 58/18., stupa na snagu 30. lipnja 2018. godine.

Obveznici plaćanja doprinosa su:

  • revizorsko društvo koje ima odobrenje za rad koje je izdalo Ministarstvo financija, upisano je u registar revizorskih društava koji vodi Ministarstvo financija i upisnik revizorskih društava pri Komori i
  • samostalni revizor koji ima odobrenje za rad u vidu samostalne djelatnosti koje je izdalo Ministarstvo, upisan je u registar samostalnih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisnik samostalnih revizora pri Komori.

Obveznici plaćanja članarine su:

  • ovlašteni revizor, fizička osoba koja ima odobrenje za rad koje je izdalo Ministarstvo financija, upisana je u registar ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisnik ovlaštenih revizora pri Komori.

Obveza plaćanja doprinosa i članarine počinje s datumom odobrenja za rad koje je Ministarstvo financija izdalo ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu ili samostalnom revizoru i na osnovu kojeg je Ministarstvo financija provelo upis u pripadni registar koji vodi, a Komora je provela upis člana na način koji propisuje Statut Komore.
Obveza plaćanja doprinosa i članarine prestaje s datumom prestanka članstva u Komori na način koji propisuje Statut Komore.

Doprinos se obračunava na osnovicu koju čini poslovni prihod od prodaje kojeg je obveznik doprinosa ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.
Doprinos se obračunava primjenom stope od 3,5‰ godišnje na osnovicu.

Visina godišnje članarine koju plaćaju ovlašteni revizori iznosi 560,00 kuna.
Revizorska društva i samostalni revizori mogu plaćati članarinu za ovlaštene revizore koji su kod njih zaposleni.

Upravno vijeće Komore samo u izuzetnim i opravdanim okolnostima oslobodit će, otpisati i odobriti obročnu otplatu potraživanja s osnova članarine i doprinosa obvezniku koji nije u mogućnosti izvršiti svoju obvezu radi nastupa više sile, bolesti, za vrijeme trajanja porodnog ili roditeljskog dopusta ili slično.
Obveznik je dužan u primjerenom roku dostaviti Komori pisani zahtjev i vjerodostojne isprave iz kojih je vidljiv nastup razloga nemogućnosti izvršenja obveze.

Doprinos su obveznici doprinosa dužni platiti jednokratno najkasnije do 31. svibnja tekuće godine, na temelju podataka iz prethodne poslovne godine.
Članarinu su obveznici članarine dužni platiti jednokratno do 30. travnja za tekuću godinu, a novi članovi jednokratno na dan upisa u pripadni upisnik Komore.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice