Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu

Datum objave: 06.08.2018, misljenja.hr
Odluka o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu objavljena je u Narodnim novinama br. 71/18., stupa na snagu 2. kolovoza 2018. godine. Ovom Odlukom o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu zadužuje se Ministarstvo državne imovine da u roku od 90 dana od donošenja ove Odluke izradi i objavi Uputu za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju, u kojoj će se definirati način izrade i dostave planova i izvještaja o poslovanju.
U smislu članaka 3. stavka 1. podtočki 1. i 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom, državnom imovinom na koju se primjenjuje ova Odluka smatraju se dionice i udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka i osnivačka prava u pravnim osobama kojima je Republika Hrvatska osnivač.
U smislu članka 12. stavaka 2. i 3. Zakona, pod planovima i izvještajima o poslovanju smatraju se: ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice