Odluka o porezima Općine Proložac objavljena je u Narodnim novinama br. 34/18., stupa na snagu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Proložac«. Općini pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez poreza na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva, i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Proložac. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.