Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić objavljena je u Narodnim novinama br. 21/18., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Vojnić«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2018. godine.

Općinski porezi Općine Vojnić jesu:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7,5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.