Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo objavljena je u Narodnim novinama br. 12/18., stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasilu Općine Kijevo«.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Kijevo, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju se plaća po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Kijevo.


Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kijevo objavljena je u Narodnim novinama br. 12/18., stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasilu Općine Kijevo«.

U Odluci o općinskim porezima u Općini Kijevo (»Službeno glasilo Općine Kijevo« br. 8/17):
- Članak 2. briše se, i točka VI. Porez na nekretnine i članak 21., brišu se.
- Dosadašnja točka VII. postaje točka VI.
- Dosadašnji članci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22, 23., 24., 25., 26., 27., 28., postaju članci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26, 27.