Odluka o općinskim porezima Općine Janjina objavljena je u Narodnim novinama br. 3/18., stupa na snagu 1. veljače 2018. godine.

Općinski porezi su:
1. porez na potrošnju
2. porez na kuće za odmor, stambene objekte i odmarališta

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Janjina, po stopi od 3%.