Odluka o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica objavljena je u Narodnim novinama br. 12/18., stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenom vjesniku«, službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2018. godine. Općini Hrvatska Dubica pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% za potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Hrvatska Dubica. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.