Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci objavljena je u Narodnim novinama br. 56/19., stupa na snagu 1. srpnja 2019. godine.

Općinski porezi su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi, osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja) u ugostiteljskim objektima.