Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. objavljena je u Narodnim novinama br. 87/18., stupa na snagu 6. listopada 2018. godine. Obvezuju se javni i sektorski naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.), koji namjeravaju financirati projekte iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava koji su objavljeni ili koji se namjeravaju objaviti dostavljati nadležnom tijelu dokumentaciju o nabavi na prethodnu (ex-ante) provjeru.
Prethodna (ex-ante) provjera provodi se u odnosu na postupke javnih nabava koji se planiraju provoditi prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, i to na nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) pet milijuna kuna, te na nabavu radova procijenjene vrijednosti iznad (i uključujući) 15 milijuna kuna, sve bez poreza na dodanu vrijednost.
Prethodna (ex-ante) provjera dokumentacije o nabavi provodi se prije pokretanja postupka javne nabave. Postupak javne nabave ne smije biti pokrenut prije zaprimanja preporuka nadležnog tijela koje je provelo prethodnu (ex-ante) provjeru dokumentacije o ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.