Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada objavljena je u Narodnim novinama br. 52/18., stupa na snagu 14. lipnja 2018. godine. Općinski porezi Općine Vižinada – Visinada jesu:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Vižinada – Visinada. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.