Odluka o lokalnim porezima Općine Jelenje objavljena je u Narodnim novinama br. 72/18., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« i Službenim novinama Općine Jelenje. Dan objave u Narodnim novinama je 08.08.2018. Općinski porezi Općine Jelenje jesu: 1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na korištenje javnih površina. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Jelenje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.