Odluka o lokalnim porezima Općine Dežanovac objavljena je u Narodnim novinama br. 88/18., stupa na snagu 1. listopada 2018. godine. Općini Dežanovac pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Dežanovac. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.