Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore za 2018. godinu

Datum objave: 27.12.2017, misljenja.hr

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore objavljena je u Narodnim novinama br. 129/17., primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom.

Članice Komore plaćaju članarinu ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:
1. Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:
• ukupna aktiva 7.500.000,00 kn,
• ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i
• broj zaposlenih 50.
2. Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:
• ukupna aktiva 30.000.000,00 kn,
• ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i
• broj zaposlenih 250.
3. Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

Visina mjesečne članarine iznosi za:
1. Prvu grupu 42,00 kn
2. Drugu grupu 1.083,00 kn
3. Treću grupu 3.973,00 kn.

Razvrstavanje u grupe vrši se na osnovi podataka iz godišnjega financijskog izvješća kojega je članica bila obvezna predati tijelima javne vlasti za godinu koja prethodi godini u kojoj je ova Odluka donesena (2016. godina).
Razvrstavanje u grupu može se odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješća za propisanu godinu.

Članice Komore za koje nisu dostupni navedeni podaci zaduživat će se na temelju predanih podataka iz godišnjih izvješća za 2015.g., a u slučaju da ne postoje ni ti podaci zaduživat će se u visini mjesečne članarine za prvu grupu u iznosu od 42,00 kn.

Članice Komore dužne su – sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba – uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620.

Članice Komore koje se nalaze u stečajnom postupku mogu biti oslobođene obveze plaćanja članarine, uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanoga zahtjeva za oslobađanje od plaćanje članarine, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (stečajnog upravitelja).
Članice Komore za koje je pokrenut postupak likvidacije bit će oslobođene plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora).
Iznimno, članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2018. godine, oslobođene su plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice