Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Od 1. siječnja 2019. nema Obrasca OKFŠ, a većina poduzetnika je oslobođena od plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Datum objave: 15.06.2018, misljenja.hr
U Sabor je upućen novi Zakon o šumama koji će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članaka 65., 66. i 67. Zakona koji stupaju na snagu dana 1. siječnja 2019. godine. Prema novom Zakonu o šumama od 1. siječnja 2019. godine poduzetnici s godišnjim prihodom (primitkom) manjim od 3.000.000,00 kn više neće biti obveznici obračuna i plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Člankom 65. novog Zakona o šumama utvrđena je obveza plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dobit te fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma će se plaćati u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka (jednako kao i sada), a poslove obračuna i naplate naknade će obavljati Financijska agencija u ime Ministarstva. Do stupanja na snagu novog Zakona o šumama i dalje je propisana obveza plaćanja ove naknade tromjesečno:
1. za razdoblje 1. siječnja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice