Svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti koja ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i koja je u 2017. godini obavila isporuke dobara i usluga iznad 300.000,00 kn, obvezna je upisati se u registar obveznika PDV-a po sili zakona od 1. siječnja 2018. godine.
O činjenici da je u prethodnoj kalendarskoj godini obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem "Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a" (dokument za preuzimanje niže) radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja 2018. godine. Porezni obveznik koji je po sili zakona bio obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, o činjenici da je u 2017. godini ostvario promet manji od propisanog iznosa 300.000,00 kn i da ne želi i dalje biti upisan u registar obveznika PDV-a, treba podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave pisani zahtjev do 15. siječnja tekuće godine. Porezni obveznik koji je ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.