Svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti koja ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i koja je u 2017. godini obavila isporuke dobara i usluga iznad 300.000,00 kn, obvezna je upisati se u registar obveznika PDV-a po sili zakona od 1. siječnja 2018. godine.
O činjenici da je u prethodnoj kalendarskoj godini obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem "Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a" (dokument za preuzimanje niže) radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznik koji je po sili zakona bio obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, o činjenici da je u 2017. godini ostvario promet manji od propisanog iznosa 300.000,00 kn i da ne želi i dalje biti upisan u registar obveznika PDV-a, treba podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave pisani zahtjev do 15. siječnja tekuće godine.

Porezni obveznik koji je bio obvezan 3 kalendarske godine (dobrovoljno) primjenjivati redovni postupak oporezivanja, nakon isteka tog roka može podnijeti zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a ako vrijednost njegovih isporuka dobara ili obavljenih usluga 2017. godini nije bila veća od 300.000,00 kn. I taj porezni obveznik zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a podnosi Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

Razdoblje oporezivanja PDV-om je mjesečno, od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Iznimka je propisana za poreznog obveznika čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini bila manja od 800.000,00 kuna, za tog poreznog obveznika razdoblja oporezivanja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju. Porezni obveznik čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju može se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Tromjesečni porezni obveznici mogu se odlučiti za podnošenje prijava za mjesečno razdoblje najkasnije do 15. siječnja 2018. godine. Ova se iznimka ne može primijeniti na poreznog obveznika koji obavlja transakcije unutar Europske unije.

 


Napomena: U Narodnim novinama br. 115/16. objavljen je ​Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a prijelaznim i završnim odredbama taj Zakon propisuje:

Članak 26.

(1) Porezni obveznici koji u 2017. godini ostvare vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga iz članka 90. stavaka 5. i 6. Zakona veće od 300.000,00 kuna (bez PDV-a) obvezni su se od 1. siječnja 2018. upisati u registar obveznika PDV-a.
(2) Porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare isporuke iz stavka 1. ovoga članka veće od 300.000,00 kuna obvezni su do 15. siječnja 2018. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da se na njih primjenjuju odredbe članka 90. stavka 3. Zakona.
(3) Porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare isporuke iz stavka 1. ovoga članka veće od 300.000,00 kuna ostaju i dalje porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev što ih obvezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om.
(4) Porezni obveznici koji imaju izdano rješenje kojim se obvezuju da sljedećih pet kalendarskih godina budu upisani u registar obveznika PDV-a mogu tražiti brisanje iz registra obveznika PDV-a ako nisu u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili vrijednosti isporuka dobara ili obavljenih usluga veće od iznosa iz članka 90. stavka 1. Zakona i ako su prošle tri kalendarske godine.

Prijelazne i završene odredbe članka 26. stavaka 1., 2. i 3. te članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost stupaju na snagu 1. siječnja 2018.godine.Detaljnije za pretplatnike na bazu znanja "Porezni sustav":

  • Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike (link)
    Ovdje je opisano što obuhvaća propisnu isporuku dobara ili obavljenih usluga u vrijednosti 300.000,00 kn.
  • Dobrovoljan ulazak u sustav PDV-a (link)
  • Ulazak u sustav PDV-a po sili zakona (link)
  • Izlazak iz sustava PDV-a (link)
  • Razdoblje oporezivanja PDV-om (link)
  • Ispravak odbitka pretporeza (link)

 

Dokumenti za preuzimanje:
P-PDV.pdf