Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Obvezan upis u registar obveznika PDV-a i dobrovoljan izlazak

Datum objave: 08.01.2019, misljenja.hr

Svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti koja ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i koja je u 2018. godini obavila isporuke dobara i usluga iznad 300.000,00 kn, obvezna je upisati se u registar obveznika PDV-a po sili zakona od 1. siječnja 2019. godine.
Porezni obveznik o činjenici da je u 2018. godini obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, o tome je dužan obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem "Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a" (dokument za preuzimanje niže) radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja 2019. godine.

Porezni obveznik koji je po sili zakona bio obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, o činjenici da je u 2018. godini ostvario promet manji od propisanog iznosa 300.000,00 kn i da ne želi i dalje biti upisan u registar obveznika PDV-a, treba podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave pisani zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a do 15. siječnja tekuće godine. Ako se ne podnese zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a, to se smatra dragovoljnim ostankom u sustavu PDV-a.
Napominjemo da je porezni obveznik koji je bio obvezan 3 kalendarske godine (dobrovoljno) primjenjivati redovni postupak oporezivanja, nakon isteka tog roka može podnijeti zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a ako vrijednost njegovih isporuka dobara ili obavljenih usluga 2018. godini nije bila veća od 300.000,00 kn. I taj porezni obveznik zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a podnosi Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.
Prije izlaska iz registra obveznika PDV-a obavezno provjerite obveze vezano za ispravak pretporeza!

Razdoblje oporezivanja PDV-om je mjesečno, od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Iznimka je propisana za poreznog obveznika čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini bila manja od 800.000,00 kuna, za tog poreznog obveznika razdoblja oporezivanja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju. Porezni obveznik čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju može se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Tromjesečni porezni obveznici mogu se odlučiti za podnošenje prijava za mjesečno razdoblje najkasnije do 15. siječnja 2019. godine. Ova se iznimka ne može primijeniti na poreznog obveznika koji obavlja transakcije unutar Europske unije.


Od 1. siječnja 2019. godine svaka se osoba mora prijaviti u registar obveznika PDV-a ako je vrijednost njezinih isporuka u tekućoj kalendarskoj godini prešla iznos 300.000,00 kn. U ovom slučaju porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15-og dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna.


  • Više za pretplatnike u „Može Vas zanimati“ niže.

 

Dokumenti za preuzimanje:
P-PDV.pdf

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice