Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Obveza ovjeravanja knjige KEUB - rok je 31. prosinca

Datum objave: 27.12.2018, misljenja.hr

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda propisuje minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, te način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Sukladno navedenom Pravilniku, proizvođač mlinskih proizvoda, pravna ili fizička osoba koja proizvodi brašno namijenjeno ljudskoj prehrani mljevenjem pšenice, raži i kukuruza ili koja prva stavlja brašno na tržište (Proizvođač brašna) dužan je podatke o proizvodnji brašna evidentirati pojedinačno po vlasnicima žitarica, te dati na uvid osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola ili dostaviti na zahtjev Ministarstvu.
Proizvođač brašna dužan je voditi evidenciju o ukupno samljevenim količinama pšenice, raži i kukuruza za svaki mjesec proizvodnje, te evidentirati proizvedene količine brašna iz vlastite proizvodnje, a posebno količine iz uslužne meljave ili u zamjenskih poslova.
Evidencija proizvodnje se mora nalaziti u svakom proizvodnom objektu, a vodi se na obrascu evidencije proizvodnje brašna koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac EPB).

Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem knjige evidencije utroška brašna (knjiga KEUB).
Knjiga (KEUB) mora se nalaziti u svakom proizvodnom objektu (pekarnici) gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda.
Knjiga (KEUB) sastoji se od dvanaest setova samokopirnog papira (original i kopija) A3 formata, uvezanih u tvrdi uvez koji su numerirani i služe za unos podataka o mjesečnoj proizvodnji pekarskih proizvoda po danima, te evidentiranju ulaza i potrošnje brašna.
Na predlistu knjige (KEUB) napisane su upute za njeno ispunjavanje i vođenje.
Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su sukladno uputama:
– evidentirati sve ulaze brašna odmah po primitku brašna u objekt,
– svakoga dana do 12 sati upisati proizvedene količine pekarskih proizvoda za prethodni dan, a za dane kada u proizvodnom pogonu nema proizvodnje pripadajući red precrtati.
Uz knjigu (KEUB) proizvođači pekarskih proizvoda dužni su imati valjane originalne dokumente o ulazu brašna kojima dokumentiraju sljedivost proizvoda.
Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prije početka kalendarske godine knjigu (KEUB) ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora. Proizvođači pekarskih proizvoda koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda sezonski tijekom godine ili su tijekom godine započeli proizvodnju, dužni su prije početka proizvodnje knjigu (KEUB) ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.
Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prilikom nadzora, ili tijekom godine na zahtjev inspektora, dati na uvid knjigu (KEUB) i ostale potrebne dokumente nadležnom inspektoru, te osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola.
Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su po završetku kalendarske godine, a najkasnije do 31. siječnja knjigu (KEUB) iz prethodne godine dati na uvid nadležnom inspektoru, te osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola.
Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su knjigu (KEUB) čuvati najmanje 2 godine.

Iznimno, knjigu (KEUB) proizvođači pekarskih proizvoda mogu voditi u elektronskom obliku ukoliko ostvaruju ukupni godišnji neto promet od djelatnosti proizvodnje pekarskih proizvoda veći od 5 milijuna kuna neto prometa.
Elektronski vođena knjiga (KEUB) mora se voditi i sadržavati sve podatke kao i ručno upisivana knjiga (KEUB), te se mora nalaziti u objektima za koje je nadležni inspektor svojom ovjerom na obrascu prijave dao odobrenje.
Proizvođač pekarskih proizvoda koji knjigu (KEUB) vodi u elektronskom obliku, po isteku kalendarske godine dužan ju je pohranjenu u računalu čuvati najmanje dvije godine.
Proizvođači pekarskih proizvoda koji knjigu (KEUB) vode u elektronskom obliku, dužni su je dati na uvid ili ispisati iz računala na traženje nadležnog inspektora, te osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola.
Proizvođači pekarskih proizvoda koji elektronski vode knjigu (KEUB), dužni su prije početka kalendarske godine obrazac prijave elektronskog vođenja knjige (KEUB) ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora. Uz obrazac prijave proizvođači pekarskih proizvoda dužni su priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta (ukupni godišnji neto promet od djelatnosti proizvodnje pekarskih proizvoda veći od 5 milijuna kuna).
Obrazac prijave elektronskog vođenja knjige (KEUB) tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac PEVKK).

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice