Porezni obveznik/nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća u paušalnom iznosu obvezan je prema evidenciji o prometu, a najkasnije do 15. siječnja 2018. godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) za 2017. godinu.

Obrazac PO-SD sadržava sljedeće podatke:
– o poreznom obvezniku/nositelju zajedničke djelatnosti: ime i prezime, adresa prebivališta/ uobičajenog boravišta (mjesto, ulica i kućni broj), osobni identifikacijski broj (pod I.)
– o djelatnosti: naziv i vrsta djelatnosti, te broj zaposlenih na dan 31. 12. u godini za koju se izvješće podnosi (pod II.)
– o ostvarenim primicima i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (pod III.) i to:
1. porezno razdoblje (po tromjesečju) na koje se odnose ostvareni primici i uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak (stupac 1)
2. broj zaposlenih u tromjesečju (stupac 2)
3. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini (stupac 3)
4. iznos ukupno naplaćenih primitaka bezgotovinskim putem (stupac 4)
5. iznos ukupno naplaćenih primitaka u gotovini i bezgotovinskim putem (stupac 5)
6. iznos ukupno uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (stupac 6).

  • Detaljnije u bazi znanja "Porezni sustav" - "Porez na dohodak" (link)