Dana 04.07.2017. godine Carinska uprava je u produkciju HRAIS nacionalnog sustava za obradu uvoznih carinskih deklaracija implementirala novu verziju HRAIS Nacionalnih pravila i HRAIS Šifarnika. HRAIS Nacionalna pravila verzija  2.6 A donosi promjene vezane uz:
a) izmjena postojećih: NP4075, NP4076, NP4093, N04180
b) nova: NP4358, NP4359, NP4360, NP4361, NP4362, NP4363. HRAIS Šifarnik verzija 2.10 izmijenjen je u dijelu:
Polja 44/1 - Dodatne informacije - šifre instrumenta osiguranja, na način da su dodane nove šifre J0001 , J0017, J0018 sa slijedećim opisima:
J0001: ' Špediterska za PUP i PPU (tip 1) '                                     
J0017: ' Uvoznička za CS (tip S) '                                              
J0018: ' &Scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.