Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari

Datum objave: 08.03.2018, misljenja.hr
Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari objavljen je u Narodnim novinama br. 23/18., stupa na snagu 8. ožujka 2018. godine. Ovim Naputkom propisuje se način rada upravnog tijela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno jedinstvenog upravnog odjela i komunalnih redara u izricanju novčanih kazni na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/13.), a kojima se izvršenici (fizičke i pravne osobe) prisiljavaju na izvršenje rješenja komunalnih redara u svezi s člankom 142. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09.). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice