Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2017. godinu

Datum objave: 13.02.2018, misljenja.hr
Pravne i fizičke osobe koje obav­ljaju gospodarsku djelatnost na području RH obve­znici su plaćanja naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma. Osnovicu za obračun naknade čini ukupan prihod i ukupni primici ostvareni na domaćem i inozemnom tržištu. Naknada se obračunava po stopi 0,0265%, uplaćuje se tromjesečno i po završnom računu na žiroračun državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 5126 – OIB (uplatitelja).
Obveznik plaćanja naknade sastavlja obračun naknade na Obrascu OKFŠ. Konačni obračun naknade obavlja se za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2017. godine, a obveznik ga dostavlja Ministarstvu poljoprivrede na Obrascu OKFŠ.
Razlika za uplatu iskazana na Obrascu OKFŠ do plaća se do 30. travnja 2018. godine za prethodnu godinu. Adresa za dostavu obrasca:
p.p. 900
Ministarstvo poljoprivrede
OKFŠ
10001 Zagreb Detaljnije u bazi znanja „Doprinosi i članarine“ (link) ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice