Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Kupnja ili nabava motornog vozila, plaćanje posebnog poreza na motorna vozila

Datum objave: 03.04.2019, misljenja.hr

Carinska uprava objavila je pojašnjenje pod nazivom: „Kako izračunati posebni porez na motorna vozila?“,  koje prenosimo u nastavku.

  • Obavijest građanima i pravnim osobama o postupku plaćanja posebnog poreza na motorna vozila nalazi se kao dokument za preuzimanje niže.

I. Nova motorna vozila
U smislu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila ("Narodne novine", br. 15/2013, 108/2013, 115/2016 i 127/2017), Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“, 1/2017 i 2/2018) i Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila („Narodne novine“, 109/2018) posebni porez na nova motorna vozila utvrđuje se na temelju emisije ugljičnog dioksida (CO2) izražene u gramima po kilometru, prodajne cijene motornog vozila, snage motora u kilovatima, obujma motora u kubičnim centimetrima i razine emisije ispušnih plinova. Prodajna cijena motornog vozila je maloprodajna cijena s uključenim porezom na dodanu vrijednost novog motornog vozila koju je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u RH dostavio Carinskoj upravi. Tvornički ugrađena dodatna oprema se uključuje u poreznu osnovicu prema važećem cjeniku trgovca na dan izdavanja računa o prodaji novog motornog vozila.

A. Osobni automobili i „pick-up“ vozila (KN 8703)
Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon prema izrazu:
PP = (VN + PC) + (ON + EN)
u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
VN – vrijednosna naknada u kunama
PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1
ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 2 ili Tablici 3
EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2

Primjer izračuna 1.:
Vrsta goriva - benzin
Emisija CO2 - 114 g/km
- osnovni model 165.000,00 kn
- dodatna oprema 25.000,00 kn
Preporučena prodajna cijena u RH: 190.000,00 kn
VN = 2.000,00 kn
PC = (190.000,00 – 150.000,00) x 3% = 1.200,00 kn
(ON + EN) - posebni porez prema Tablici 3. - (620 + (114-90) x 135) = 3.860,00 kn
PP = (2.000,00 + 1.200,00) + 3.860,00 = 7.060,00 kn

Primjer izračuna 2.:
Vrsta goriva - diesel
Emisija CO2 - 99 g/km
- osnovni model 225.000,00 kn
- dodatna oprema 60.000,00 kn

Preporučena prodajna cijena u RH: 285.000,00 kn
VN = 6.000,00 kn
PC = (285.000,00 – 250.000,00) x 7% = 2.450,00 kn
(ON + EN) - posebni porez prema Tablici 2. - (1.010 + (99-85) x 175) = 3.460,00 kn
PP = (6.000,00 + 2.450,00) + 3.460,00 = 11.910,00 kn

MOTORNA VOZILA SA 7+1 I 8+1 SJEDALA
Za motorna vozila s osam (7+1) sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju članka 12. stavka 1. Zakona se umanjuje za 50%, a za motorna vozila s devet (8+1) sjedala iznos se umanjuje za 75%.

Primjer izračuna 3.:
Vrsta goriva - diesel
Emisija CO2 - 219 g/km
Preporučena prodajna cijena u RH: 335.000,00 kn
Ukupan iznos posebnog poreza na dan 1. reg.: 148.335,00 kn
Vozilo sa 7+1 sjedala - ukupan iznos posebnog poreza: 148.335,00 - 50 % = 74.167,50 kn
Vozilo sa 8+1 sjedala - ukupan iznos posebnog poreza: 148.335,00 - 75 % = 37.083,75 kn

„Plug-in“ hibridno električno vozilo
Za „plug-in“ hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju članka 12. stavka 1. Zakona se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u kilometrima u potpuno električnom načinu rada.

Primjer izračuna 4:
Vrsta goriva - benzin
Emisija CO2 - 59 g/km
Doseg u električnom načinu rada - 52 km
Preporučena cijena vozila u RH: 418.000,00 kn
Ukupan iznos posebnog poreza na dan 1. reg.: 21.840,00 kn
Umanjenje iznosa posebnog poreza: -52% - 11.356,80 kn
Iznos posebnog poreza za uplatu: 10.483,20 kn

Kamper vozilo
Za kamper vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju članka 12. stavka 1. Zakona se umanjuje za 85%.

Primjer izračuna 5.:
Vrsta goriva - diesel
Emisija CO2 - 178 g/km
Preporučena cijena vozila u RH: 475.000,00 kn
Ukupan iznos posebnog poreza na dan 1. reg.: 107.935,00 kn
Umanjenje iznosa posebnog poreza: -85% - 91.744,75 kn
Iznos posebnog poreza za uplatu: 16.190,25 kn

B. „Pick-up“ vozila (KN 8704)
„Pick-up“ vozila koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 su vozila kojima je maksimalna unutarnja dužina prostora za prijevoz dobara, mjerena na podu, veća od 50% dužine međuosovinskog razmaka vozila ili ako vozilo ima više od dvije osovine.
Posebni porez na ova motorna vozila (članak 5. stavak 1. točka 3. Zakona) te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu:
PP = (S x KS)
u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
S – snaga motora u kilovatima (kW)
KS – koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kuna

Primjer izračuna 6.:
Snaga motora – 140 kW
Iznos posebnog poreza: 140 x 225,00 = 31.500,00 kn

C. Motocikli i „ATV“ vozila
Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu:
PP = (O x KO)
u kojem je:
PP – posebni porez u kunama
O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³)
KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15

Primjer izračuna 7.:
Obujam motora – 998 cm3
Razina emisije ispušnih plinova - EURO IV
Iznos posebnog poreza: 998 x 8 = 7.984,00 kn

Primjer izračuna 8.:
Obujam motora – 649 cm3
Razina emisije ispušnih plinova - EURO III
Iznos posebnog poreza: (649 x (7+5)) = 649 x 12 = 7.788,00 kn

II. Rabljena motorna vozila
U smislu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila posebni porez se za rabljena motorna vozila plaća u iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje.
Radi utvrđivanja iznosa ostatka posebnog poreza kao osnova za obračun se uzima iznos posebnog poreza koji bi bio utvrđen na dan prve registracije tog motornog vozila kao novog i:
- ako je zatraženo utvrđivanje posebnog poreza prema Tablici 1 Pravilnika, uzima se postotak iz Tablice 1 ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila
- ako je zatraženo utvrđivanje posebnog poreza temeljem procjene, uzima se postotak tržišnog pada vrijednosti vozila na tržištu Republike Hrvatske (katalog Eurotax, cjenici trgovaca i slično).

Primjer izračuna 9.:
Vrsta goriva - diesel
Emisija CO2 - 99 g/km
Preporučena prodajna cijena u RH: 285.000,00 kn
Datum prve registracije - 15.4.2016.
Broj mjeseci od dana prve registracije – 32
- % deprecijacije iz Tablice 1 Pravilnika – 57,90%
Ukupan iznos posebnog poreza na dan 1. reg.: 11.910,00 kn
Ukupan iznos posebnog poreza: 11.910,00 x 57,90% = 6.895,89 kn

 

Dokumenti za preuzimanje:
Obavijest građanima i pravnim osobama o postupku plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (1).pdf

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice