Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu objavljene su u Narodnim novinama br. 108/18., stupaju na snagu 5. prosinca 2018. godine.