Porezni obveznik, obveznik poreza na dobit koji u 2017. godini nije ostvario prihode veće od 3.000.000,00 kuna može poreznu osnovicu u 2018. godini utvrditi prema novčanom načelu. Osim visine prihoda (do 3.000.000,00 kuna), propisan je dodatni uvjet, da takvo utvrđivanje porezne osnovice može koristiti samo porezni obveznik koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost koji primjenjuje postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama. Rok u kojemu porezni obveznici obavještavaju Poreznu upravu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu za 2018. godinu je do 15. siječnja 2018. godine. Porezni obveznik koji je izabrao način utvrđivanja porezne osnovice prema naplaćenim naknadama mora zadržati isti način utvrđivanja porezne osnovice najmanje tri porezna razdoblja ako i dalje zadovoljava navedene uvjete. Primjer izjave: Naziv poreznog obveznika:___________
Adresa:__________________________
OIB:_____________________________ Ministarstvo financija
Ispostava porezne uprave ______________ Predmet: Izjava o promjeni načina utvrđivanja osnovice poreza na dobit Na temelju čl. 5., st. 7. Zakona o porezu na dobit dajemo izjavu da mijenjamo način utvrđivanja osnovice poreza  na dobit, primjenjujemo novčano načelo od 1. siječnja 20___. godine.
  U _______, ____. siječnja 20XX. Direkor: Više o tome može se pročitati: Porezna osnovica prema novčanom ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.