Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

GFI-POD za 2017. poduzetnici za potrebe statistike predaju do 30. travnja 2018. i prijava obveze konsolidacije

Datum objave: 19.03.2018, misljenja.hr
Poduzetnici su do 30. travnja 2018. obvezni u FINA-u dostaviti godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike. Godišnji financijski izvještaji za potrebe statistike podnose se na Obrascu GFI-POD. Obveznici predaje su: društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo, javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, trgovac pojedinac, tuzemne poslovne jedinice nerezidenata, ustanova - obveznik poreza na dobit, zajednica ustanova ako je obveznik poreza na dobit i zadruga. Obveznici predaje su i obrtnik, slobodno zanimanje, obiteljsko gospodarstvo i privatna osoba samo ako su obveznici poreza na dobit, te druge osobe obveznici poreza na dobit. Na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili kasnije (dakle i za 2017. godinu) primjenjuje se čl. 30. Zakona o računovodstvu i Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine br. 95/16.). Poduzetnici su dužni sastaviti:
1. izvještaj o financijskom položaju (bilancu),
2. račun dobiti i gubitka,
3. bilješke uz financijske izvještaje. Poduzetnici koji su obveznici konsolidacije dužni su sastaviti i:
- izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj ili direktnoj metodi i


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice