Ministarstvo financija, Državna riznica objavilo je Okružnicu o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Klasa: 400-02/17-01/28 od 10. siječnja 2017. Ova se okružnica može preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže. Državni ured za reviziju dao je Obavijest o obvezi dostavljanja financijskih izvještaja za 2017. za: - Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna
- Proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ova se obavijest može preuzeti kao (PDF) dokument za preuzimanje niže. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.