​Porezna uprava objavila je obavijest na svojoj Internet stranici, a vezano za Obavijest 2017-46 koju je 25. rujna 2017. objavila američka porezna administracija (Internal Revenue Service-IRS) FATCA izvještajnim financijskim institucijama da ukoliko za postojeće račune (računi koje se vode na dan 30. lipnja 2014.) o kojima će izvještavati za kalendarske godine 2017., 2018., i 2019. nisu uspjele prikupiti američke porezne identifikacijske brojeve (U.S. TIN) mogu u važeću FATCA XML shemu, polje TIN (za imatelja računa (Account Holder) ili osobu koja ima kontrolu (Controlling Person)) upisati 9 velikih slova (npr. AAAAAAAAA). S tim u skladu IRS je u siječnju 2018. izmijenio sustav notifikacija odnosno obavijesti u okviru Modela ICMM koje FATCA izvještajne financijske institucije povratno zaprimaju putem FATCA aplikacije nakon poslanih datoteka.
Sustav notifikacija (Model ICMM) i dalje će generirati tzv. error notification ukoliko polje TIN u važećoj FATCA XML shemi ostane nepopunjeno ili se upiše 9 nula (npr.000000000). Međutim, u ovom slučaju, neovisno o zaprimljenoj tzv. error notification IRS neće smatrati da izvještajna financijska institucija značajno krši obveze FATCA Sporazuma uzimajući u obzir da dostavlja ostale podatke koji su navedeni u FATCA Sporazumu i Obavijesti 2017-46. Obavijest 2017-46 možete ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.