Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Dostava godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu do 30. lipnja 2018.

Datum objave: 20.06.2018, misljenja.hr
Članak 30., st. 5. Zakona o računovodstvu propisuje obvezu za obveznike javne objave da nekonsolidirane izvještaje i revizorsko izvješće dostave najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (30. lipnja 2018.), a obveznici javne objave koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje, odnosno konsolidirana godišnja izvješća dužni su ih zajedno s revizorskim izvješćem dostaviti najkasnije u roku od devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine. Člankom 30., st. 9. Zakona o računovodstvu propisana je obveza poduzetnika koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, da do 30. travnja tekuće godine Financijskoj agenciji dostavi Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu. Obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja, tj. za javnu objavu GFI-POD FINA-i predaju:
- j.d.o.o.,
- d.o.o.,
- d.d.,
- k.d.,
- Gospodarsko interesno udruženje,
- Trgovac pojedinac,
- Tuzemna poslovna jedinica nerezidenata
- Podružnica inozemnih poduzetnika. Tko nije obveznik javne objave godišnjih financijskih izvještaja?
Godišnje financijske izvještaje za javnu ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice