Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Dokazi o isporuci dobara unutar EU

Datum objave: 15.03.2018, misljenja.hr

Porezna uprava na svojoj Internet stranici obavještava da je uočeno kako veliki broj poreznih obveznika kao dokaz da je obavljena isporuka dobara unutar EU koja je oslobođena PDV-a prema čl. 41. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13. do 115/16.) ima samo račun i izjavu, te ne raspolažu dokazom da su dobra napustila područje RH, a što je uvjet za primjenu oslobođenja.
Obzirom da teret dokaza da je obavljena isporuka dobara unutar EU snosi porezni obveznik koji obavlja isporuku upućuje se na odredbe čl. 170. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13. do 128/17.) kojim su propisani dokazi potrebni za primjenu oslobođenja od PDV-a temeljem čl. 41. Zakona o PDV-u.
Stoga da bi isporuka dobara unutar EU iz čl. 41. Zakona o PDV-u bila oslobođena PDV-a porezni obveznik prodavatelj dobara mora imati minimalno sljedeće dokaze: račun, otpremnicu, prijevoznu ispravu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih u računu.
U slučaju ako dobra otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njen račun, porezni obveznik prodavatelj dobara mora imati minimalno sljedeće dokaze: račun, otpremnicu, prijevoznu ispravu ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih u računu i izjavu o otpremi ili prijevozu dobara u drugu državu članicu čiji je sadržaj propisan čl. 170., st. 3. Pravilnika o PDV-u.
Napominje se ako porezni obveznik prodavatelj dobara ne raspolaže navedenim dokazima ne može primijeniti oslobođenje propisano za isporuke dobara unutar EU.


Članak 170., st. 1. navedenog Pravilnika propisuje da porezni obveznik koji primjenjuje oslobođenje od PDV-a temeljem čl. 41. Zakona, dokazuje da je dobro otpremljeno ili prevezeno u drugu državu članicu računom, otpremnicom, prijevoznom ispravom ili drugim dokumentom iz kojeg je razvidno da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih u računu.
Ako dobra otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu osoba koja stječe dobro
ili druga osoba za njen račun, prodavatelj dobara uz dokumente iz čl. 170, st. 1. Zakona o PDV-u kao dokaz da su dobra otpremljena ili prevezena u drugu državu članicu, sukladno čl. 170., st. 2. istog Pravilnika koristi pisanu izjavu o otpremi ili prijevozu dobara u drugu državu članicu koju je potpisao preuzimatelj dobara.
U ovoj pisanoj izjavi o otpremi ili prijevozu dobara iz čl. 170., st. 2. Pravilnika o PDV-u moraju biti navedeni sljedeći podaci:
a) ime i prezime (naziv) prodavatelja,
b) broj računa i datum izdavanja računa za isporučena dobra,
c) ime i prezime (naziv) i PDV identifikacijski broj kupca,
d) registarske oznake prijevoznog sredstva kojim su dobra otpremljena ili prevezena,
e) mjesto odredišta u drugoj državi članici.

 

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice