U Službenom listu broj L886 od 21. lipnja 2018. objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/886 kojom od 22. lipnja 2018. počinje primjena dodatnih carina na uvoz određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, a slijedom prethodno objavljene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/724 kojom su za to stvoreni preduvjeti.

Dodatne carine su predviđene za dvije skupine roba, navedene u prilozima Uredbe 2018/886:

  • Prilog I obuhvaća popis proizvoda na koje će se odmah početi primjenjivati dodatna carina od 10 % ili 25 %
  • Prilog II obuhvaća popis proizvoda na koji će se dodatna carina od 10 %, 25 %, 35% ili 50 % početi primjenjivati naknadno, od 1. lipnja 2021. ili petog dana od datuma kada tijelo za rješavanje sporova WTO-a donese odluku da zaštitne mjere SAD-a nisu u skladu s relevantnim odredbama Sporazuma o WTO-u, ovisno što nastupi prije.
    Člankom 4. Uredbe 2018/774 propisano je izuzeće od primjene dodatnih carina:
  • Ako je uvozna dozvola s izuzećem od carine ili umanjenjem carine izdana prije datuma stupanja na snagu Uredbe (naravno, u slučaju kada takva dozvola predstavlja uvjet za puštanje u slobodni promet konkretne robe),
  • Ako uvoznik može dokazati da je roba izvezena iz SAD-a prije datuma početka primjene dodatne carine za tu konkretnu robu.

Obzirom na način integracije dodatnih carina u TARIC od strane Europske komisije, ne postoji mogućnost automatske primjene prethodno navedenih izuzeća u trenutku podnošenja i prihvaćanja uvozne carinske deklaracije, što znači da će dodatna carina uvijek biti obračunata. Slijedom toga, upućuju se gospodarstvenici koji imaju pravo na izuzeće da nakon prihvaćanja deklaracije podnesu zahtjev za otpust ili povrat više obračunatog ili plaćenog carinskog duga.

 

izvor:carina.gov.hr