Ove se upute mogu preuzeti kao dokument za preuzimanje niže (PDF). Carinski G2B klijent je aplikacija s grafičkim sučeljem (GUI), instalirana na osobnom računalu gospodarstvenika kao pomoćni alat za izradu i elektroničko potpisivanje G2B dokumenata te njihovo slanje na obradu u Carinu, kao i zaprimanje dokumenata od Carine, korištenjem G2B servisa. Pomoću aplikacije je moguće provjeravati raspoloživost carinskog G2B servisa, validirati vanjske G2B dokumente (one koji nisu kreirani u aplikaciji) te validirati ispravnost certifikata Carine i certifikata korisnika. Nadalje, moguće je spremiti digitalne certifikate s kartice na računalo korisnika. Ukoliko korisnik naiđe na probleme prilikom razmjene G2B dokumenata, aplikaciju Carinski G2B klijent može iskoristiti za otkrivanje problema. Sadržaj:
1. Uvod
2. Instalacija aplikacije
2.1. Instalacija
2.2. Konfiguracija
2.2.1. Pristupne postavke
2.2.2. Postavke potpisa
2.2.3. Postavke prijave
2.2.4. Postavke aplikacije
2.3. Pokretanje konfigurirane aplikacije
3. Korištenje aplikacije za spremanje digitalnih certifikata s kartice u datoteku
3.1. Problemi u radu s digitalnim certifikatima
4. Korištenje aplikacije za otkrivanje problema u korištenju G2B servisa
5. Osnovne upute za korištenje aplikacije
5 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.