Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje

Datum objave: 20.12.2017, misljenja.hr
Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14. i 110/15.) propisuje da se posebnim oblicima prodaje smatra prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, a obuhvaća među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje trgovac može koristiti i druge prigodne nazive. Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, ali ne i u slučajevima kada posebni oblik prodaje traje najdulje tri dana. Akcijska prodaja je definirana kao prodaja određenih proizvoda po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji. Rasprodaja predstavlja prodaju proizvoda po nižoj cijeni u slučaju:
– prestanka poslovanja trgovca,
– prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama,
– prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca,
– kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo,
– obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama. Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone.
Prema Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (Narodne novine br ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice