Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!
Nedozvoljen parametar 1

Prema članku 12., stavku 2. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 148/13. i 141/14.) »Mišljenja, upute i metodologije rada koje donosi Središnji ured Porezne uprave o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave obvezujući su za sve ustrojstvene jedinice Porezne uprave.«

Povratak na vrh stranice