Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

GFI-POD za 2018. poduzetnici za potrebe statistike predaju do 30. travnja 2019. i prijava obveze konsolidacije

Datum objave: 26.04.2019, misljenja.hr

Poduzetnici su do 30. travnja 2019. godine obvezni u FINA-u dostaviti godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike. Godišnji financijski izvještaji za potrebe statistike podnose se na Obrascu GFI-POD.

Obveznici predaje su: društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo, javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, trgovac pojedinac, tuzemne poslovne jedinice nerezidenata, ustanova - obveznik poreza na dobit, zajednica ustanova ako je obveznik poreza na dobit i zadruga. Obveznici predaje su i obrtnik, slobodno zanimanje, obiteljsko gospodarstvo i privatna osoba samo ako su obveznici poreza na dobit, te druge osobe obveznici poreza na dobit.

Poduzetnici su dužni sastaviti:
1. izvještaj o financijskom položaju (bilancu),
2. račun dobiti i gubitka,
3. bilješke uz financijske izvještaje.

Poduzetnici koji su obveznici konsolidacije dužni su sastaviti i:
- izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj ili direktnoj metodi i
- izvještaj o promjenama kapitala.

Obveznici primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, subjekti od javnog interesa, dužni su sastaviti i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.
Za javnu objavu podnosi se još jedan, novi izvještaj "Nefinancijsko izvješće". Obveznici podnošenja ovog izvještaja su kao i u prethodnoj godini veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine u svoje izvješće poslovodstva uključuju nefinancijsko izvješće koje sadržava informacije u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzetnika te učinka njegovih aktivnosti koje se odnose najmanje na okolišna, socijalna i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi s podmićivanjem, uključujući:
a) kratak opis poslovnog modela poduzetnika,
b) opis politika poduzetnika u vezi s tim pitanjima, uključujući postupke temeljite analize koji se provode,
c) rezultate tih politika,
d) osnovne rizike povezane s tim pitanjima koji se odnose na poslovanje poduzetnika, uključujući, kad je to relevantno i razmjerno, njegove poslovne odnose, proizvode ili usluge koji mogu prouzročiti negativne učinke na tim područjima, te način na koji poduzetnik upravlja tim rizicima,
e) nefinancijske ključne pokazatelje uspješnosti važne za određeno poslovanje.


Društvo godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) dostavlja u FINA-u iako ne posluje, ako je poslovalo u prijašnjim razdobljima te u poslovnim knjigama ima evidentiranu imovinu i obveze. U tom slučaju, ako društvo tijekom izvještajne godine nije ostvarilo niti prihode, niti rashode, na stranici za upis općih podataka (referentna stranica u Excel obrascu), u polje poslovne aktivnosti u razdoblju izvještavanja, obveznik upisuje NE, a popunjava samo bilančne pozicije. GFI-POD ne trebaju predavati samo ona društva koja nisu poslovala od osnivanja. Takvi poduzetnici predaju izjavu o neaktivnosti."

FINA je objavila česta pitanja i odgovore, mogu se vidjeti na poveznicama:


Obrazac GFI-POD za poduzetnike može se preuzeti na Internet stranicama FINA-e klikom miša ovdje.

  • Rok predaje godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu nije se mijenjao (30. lipnja 2019.)
  • Prema čl. 34., st. 9. Zakona o računovodstvu, matično društvo je dužno obvezu konsolidacije prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja do 30. travnja tekuće godine za prethodnu. Obvezu konsolidacije moguće je prijaviti:
    a) putem aplikacije RGFI putem WEB-a (aplikacija za predaju GFI putem Interneta),
    b) u FINA-nim poslovnicama, putem obrasca (link) za prijavu obveze konsolidacije.


Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna:

  • od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, te
  • za odgovornu osobu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice