Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Uputa br. 6/18. - Uputa za dodjeljivanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO)

Datum objave: 05.03.2018, Klasa: 011-02/18-03/6, Carinska uprava

Ovom se Uputom detaljnije opisuje proces odobravanja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (u nastavku: status AEO-a) u Republici Hrvatskoj. Uputa se koristi zajedno sa Smjernicama za ovlaštene gospodarske subjekte1 (u nastavku: Smjernice) i modelom COMPACT za ovlaštene gospodarske subjekte2 (u nastavku: AEO COMPACT model). 1. Opće odredbe Status AEO-a utemeljen je na odredbama sljedećih propisa: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269,  10. 10.2013.,  sa svim izmjenama  i   dopunama; u daljnjem  tekstu:  CZU), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 od 28. srpnja  2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije, (Sl. list L 343, 29.12. 2015., sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: DUCZU), - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i  Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343, 29.12. 2015., sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: PUCZU), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 od 17 ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice