Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Uputa br. 5/18 - Uputa o provedbi postupka potrage i zaključenja postupka provoza

Datum objave: 08.03.2018, Klasa: 011-02/18-03/5, Carinska uprava

Ovom se Uputom opisuje postupak koji se provodi kada se utvrdi ili osnovano sumnja da postupak provoza nije ispravno završen ili neće biti ispravno završen. Uputa se prema potrebi koristi zajedno sa dokumentom Europske komisije "Priručnik o provozu" - TAXUD/A2/TRA/003/2016 od 27. travnja 2016., sa svim izmjenama i dopunama.

1. Opće odredbe Pravnu podlogu za postupanje s nezaključenim deklaracijama u postupku provoza čine sljedeći propisi: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L269, 10. listopada 2013.- u daljnjem tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 87., 215.); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015. - u daljnjem tekstu: DUCZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 77., 78., 85.,); - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/558 29. prosinca 2015.- u daljnjem tekstu: PUCZU), i ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice