Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Uputa br. 48/16 Izmjena br. 1 - Izmjena Upute o primjeni preferencijala u uvozu

Datum objave: 19.01.2018, Klasa: 011-02/16-03/48, Carinska uprava

Uputa br. 48/16 o primjeni preferencijala u uvozu KL:011-02/16-03/48, URBROJ: 513-02-1330/1-17-2 od 29.4.2016. (link) mijenja se kako slijedi: - Točka "8.1. Privremeno završavanje deklaracije" mijenja se i glasi: "8.1. Privremeno završavanje deklaracije Ako prije puštanja robe u slobodni promet postoji sumnja u vjerodostojnost dokaza o podrijetlu/statusu ili činjenicu da li je roba mogla steći određeni status ili se dokaz odabere za provjeru slučajnim odabirom, pokrenut će se postupak provjere putem Središnjeg ureda, Odjela za podijetlo robe (SU-OPR). Pri tome, ako se postupak pokreće temeljem osnovane sumnje, roba treba biti puštena, a carinska deklaracija privremeno završena uz: - zadavanje roka za provjeru dokaza (datum isteka robe) u polje J. Inicijalno se upisuje rok koji istječe 10 mjeseci od dana prihvaćanja carinske deklaracije koji će naknadno i ovisno o konkretnom slučaju biti ispravljen na odgovarajući način; - ukoliko je u polju 47/6 deklarirano A (plaćanje gotovinom) unošenje u polje B iznosa dodatnog jamstva. U ovom slučaju UCD neće moći biti privremeno završena sve dok deklarant ne izmjeni podatke o plaćanju i osiguranju carinskog duga; - obavještavanje deklaranta da je dokaz o ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice