Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose, a uskoro i reviziju. Javite nam svoje prijedloge i komentare, hvala!

Uputa br. 18/17 - Uputa o posebnostima kod puštanja u slobodni promet medicinskih proizvoda

Datum objave: 14.12.2017, Klasa: 011-02/17-03/18, Carinska uprava

1. Opće odredbe

Ovom Uputom pojašnjava se postupanje kod puštanja u slobodni promet medicinskih proizvoda u dijelu koji se odnosi: - na propisane uvjete koje moraju zadovoljiti pravne i fizičke osobe kod puštanja u slobodni promet medicinskih proizvoda, te - na postupanje kod primjene snižene stope poreza na dodanu vrijednost kod puštanja u slobodni promet određenih medicinskih proizvoda. Propisi kojima se regulira puštanje u slobodni promet medicinskih proizvoda su: - Uredba (EU) br 952/2013. Europskog parlamenta i Vijeća po Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10.10.2013.) i sve njene izmjene i dopune, - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29.12.2015.) i sve njene izmjene i dopune, - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni i o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.Novosti su slobodne za pregled 7 dana od dana objave, a nakon tog perioda samo pretplatnicima. Ta odluka može biti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promijenjena od strane uredništva misljenja.hr. Za pregled novih članaka u bazama znanja potrebna je pretplata na bazu znanja u kojoj je članak objavljen.

Povratak na vrh stranice