Navodite da imate boravište u Ljubljani a stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj te da namjeravate kupiti automobil i isti registrirani u Sloveniji te pitate možete li taj automobil registriran u Sloveniji voziti s hrvatskom vozačkom dozvolom u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 8. st. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) smatra se da fizička osoba ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ako na području Republike Hrvatske stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem prebiva na području Republike Hrvatske. Stoga, ukoliko imate prijavljeno boravište u Republici Sloveniji niste obveznik plaćanja posebnog poreza na motorna vozila za predmetno vozilo te isto možete koristiti za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj bez ikakvih carinskih formalnosti, tj. nemate obvezu prijavljivanja istoga nadležnom Carinskom uredu pod uvjetom da stvarno boravite u drugoj državi članici više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza. Napominjemo kako su Carinska uprava i druga nadležna tijela ovlaštena ...