Vezano za Vaš upit u kojem navodite kako se zbog odlaska u mirovinu od siječnja 2018. godine namjeravate preseliti u Republiku Hrvatsku te se informirate o postupku preregistracije vozila u Vašem vlasništvu s belgijskih na hrvatske registarske oznake, u nastavku odgovaramo. U nadležnosti Carinske uprave je Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.), kojima je reguliran sustav oporezivanja motornih vozila posebnim porezom na motorna vozila. Predmet oporezivanja su motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj, a koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Kako biste mogli obaviti preregistraciju vozila kod Ministarstva unutarnjih poslova, potrebno je imati dokaz o plaćenom posebnom porezu na motorna vozila, a kojim se smatra porezno rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen. Kako biste ishodili spomenuto porezno rješenje, obvezni ste u roku od 15 dana od dana ulaska vozilom na područje Republike Hrvatske, carinskom uredu nadležnom prema mjestu Vašeg prebivališta (Carinskom uredu Split) podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje ...