Obračun i plaćanje posebnog poreza kod unosa pržene kave za pripremu espressa iz Europske unije. Oporezivanje kave koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske uređeno je Zakonom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.). Trgovcima i proizvođačima je predmetnim Zakonom propisana mogućnost poslovanja u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza za što je potrebno od nadležnog carinskog ureda prema mjestu sjedišta ili prebivališta ishoditi porezno odobrenje za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište i izvan sustava odgode plaćanja posebnog poreza što je podrobnije uređeno Pravilnikom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 101/16.). Za cjelovit uvid u zakonsku  regulativu  upućujemo Vas na web stranicu Carinske uprave. Sukladno čl. 13. navedenog Zakona, proizvođač, trgovac i ovlašteni držatelj poreznog skladišta  je dužan nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje predmeta oporezivanja podnijeti prijavu za upis u registar obveznika posebnih poreza. Prijava za upis u registar podnosi se uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR koji je tiskan u ...