Mišljenje o trošarinskom statusu ugljena za nargile koji namjeravate primiti iz Nizozemske radi prodaje na teritoriju Republike Hrvatske te s tim u vezi pitate da li ste u obvezi obračunati i platiti trošarinu na predmetni proizvod. Člankom 70. st. 3. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) propisano je da se u smislu toga Zakona predmetom oporezivanja smatraju "novi duhanski proizvodi" odnosno proizvodi koji su u prometu na tržištu Republike Hrvatske, a namijenjeni su udisanju pare, bez procesa izgaranja i mogu se smatrati supstitutima za duhanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje) te pod uvjetom da nisu grijani duhanski proizvod odnosno tekućina namijenjena konzumiranju u elektroničkoj cigareti. Polazeći od definicije predmeta oporezivanja propisanih trošarinskih propisom te činjenice da se ugljen za nargilu koristi kao goreće sredstvo odnosno za zagrijavanje raznih vrsta duhana, pasta, gelova za vodenu lulu, mišljenja smo da predmetni proizvod ne podliježe obvezi obračunavanja i plaćanja trošarine propisane na nove duhanske proizvode.

...